VOORKOMEN VAN (STORM)SCHADE

Door uw boom te laten snoeien of te laten verwijderen kunt u stormschade voorkomen. Stormschade houdt in: schade aan de boom, materieel of verwondingen veroorzaakt door vallende takken of gehele bomen.

Het is belangrijk om uw boom te laten controleren, want: als de boom op uw eigendom staat bent U aansprakelijk voor de schade. de verzekering vergoed deze schade alleen als U aan uw onderhoudsplicht heeft voldaan.

Dode takken, beschadigde takken of takken met een plakoksel (onstevige aanhechting) zijn voorbeelden van takken die zeer vatbaar zijn voor stormwinden. Ook sneeuw kan ervoor zorgen dat er te veel gewicht op de takken ligt waardoor ze kunnen afbreken.


Voornaamste oorzaken van stormschade bij bomen:

  • Dood hout
  • Beschadigde of gebroken takken
  • Plakoksels
  • Elleboogtakken
  • Dubbele top
  • Beschadigde wortels (door graafwerkzaamheden)
  • Zwammen
  • Te zware takken


Hoe vaak moet de boom gecontroleerd worden?

Als boomeigenaar bent u verplicht regelmatig controles uit te laten voeren en uw boom te onderhouden. Dit is de zorgplicht van de boomeigenaar.

Bomen die op risicolocaties staan (bijvoorbeeld aan de weg, langs campingplekken, parkeerplaatsen etc.) moeten jaarlijks gecontroleerd worden. Staat de boom niet op een risicoplek? Dan is eens in de twee jaar voldoende.

Een controle houdt in dat er een gekwalificeerde boomverzorger van het bedrijf langskomt en een VTA rapport maakt (visueel boomveiligheidsrapport).